Een frisse hondenkijk op dementie

Leidraad, een frisse hondenkijk op dementie

Leidraad heeft een vernieuwde en frisse kijk op dementie. De diagnose tot dementie houdt immers niet in dat iemand ophoudt met te bestaan. Iemand die dit bericht gekregen heeft, blijft voelen en ervaren. Het lijkt alsof zijn of haar leven verdwijnt in drijfzand, met gevoel als laatste strohalm. Dat verdriet is erg zwaar om dragen en zorgt voor veel momenten met stress voor iemand met dementie en zijn omgeving. Ik bied daar met Leidraad een oplossing voor!

Ik gebruik mijn honden Stany en Babou om aan iemand met dementie een moment van ontspanning aan te bieden. Even de dagelijkse zorgen vergeten is mijn motto. In deze momenten waarin iemand heel veel verliezen te dragen heeft, is het erg belangrijk op tijd en stond de batterijen op te kunnen laden!

Samen met Stany en Babou zullen we gestructureerde en veilige sessies opzetten zoals de persoon met dementie het op dat ogenblik zelf aanvoelt. De sessies zijn op zulke wijze opgebouwd dat hij of zij niet in de fout kan gaan. Hij of zij zal zich niet onzeker of kwetsbaar voelen. Dat moment van ontspanning zal ervoor zorgen dat de volgende dagen als minder moeilijk ervaren worden. En dit voor zowel de zorgdrager als voor de persoon met dementie.

Het nut van politiehonden, blindengeleide honden én assistentiehonden is reeds uitgebreid bewezen en gekend. Met Leidraad tonen Stany, Babou en ik aan dat een hond ook voor iemand met dementie erg belangrijk is.

Ik nodig u uit om nader kennis te maken met mij, mijn honden Stany en Babou binnen Leidraad op onze volgende pagina’s. Wanneer u een persoonlijke kennismaking met Leidraad wenst, kan u rechtstreeks via de contactpagina uw gegevens nalaten. Wij zullen u dan snel contacteren.

  • Individuele – of groepssessies met Stany en Babou
  • Affectie, beweging, sociale interactie
  • Momenten van ontspanning
  • Voor elk stadium van dementie